• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Panitsupa

#1
รักษามะเร็งน้ำเหลืองด้วยศาสตร์จากธรรมชาติบำบัด

ด้วยคลินิกทางเลือก-รับรักษาโรคผิวหนัง-เริม-งูสวัด

 ทางเลือกแพทย์แผนไทย-รับรักษาสะเก็ดเงิน

คลินิกทางเลือกแพทย์แผนไทย รักษาโรคผิวหนัง รักษาด้วยศาสตร์จากธรรมชาติบำบัด  เริม งูสวัด สะเก็ดเงิน มะเร็งน้ำเหลือง  คลินิกทางเลือก   คลินิกการแพทย์แผนไทย  คลินิกว่าด้วยศาสตร์จากธรรมชาติบำบัด

 รักษาด้วยศาสตร์จากธรรมชาติบำบัดเริม งูสวัด สะเก็ดเงิน  คลินิกว่าด้วยศาสตร์จากธรรมชาติบำบัด รับรักษาประสาทหูเสื่อม การได้ยินผิดปกติ วิงเวียนบ้านหมุน-เสียการทรงตัว เสียงวิ้งในหู
คุณหมอรับรักษาประสาทหูเสื่อม เสียงวิ้งในหู การได้ยินผิดปกติ วิงเวียนบ้านหมุน การเสียการทรงตัว    

คลินิกว่าด้วยศาสตร์จากธรรมชาติบำบัด รับรักษาประสาทหูเสื่อม การได้ยินผิดปกติ การเสียการทรงตัว วิงเวียนบ้านหมุน  เสียงวิ้งในหู  คุณหมอรับรักษาโรคผืวหนัง เริม งูสวัด สะเก็ดเงิน มะเร็งน้ำเหลือง
คลินิกว่าด้วยศาสตร์จากธรรมชาติบำบัด รับรักษาประสาทหูเสื่อม การได้ยินผิดปกติ วิงเวียนบ้านหมุน-เสียการทรงตัว เสียงวิ้งในหู

คนไข้ปรึกษาหมอได้ตลอด ทางไลน์หรือ โทร 0823877288 ไอดีไลน์ yaforyou
เว็บไซต์ https://doctorforyou.biz 


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://taradpostfree.shop/index.php?topic=508.0คลินิกว่าด้วยศาสตร์จากธรรมชาติบำบัด รับรักษาประสาทหูเสื่อม การได้ยินผิดปกติ วิงเวียนบ้านหมุน-เสียการทรงตัว เสียงวิ้งในหู
คุณหมอรับรักษาประสาทหูเสื่อม เสียงวิ้งในหู การได้ยินผิดปกติ วิงเวียนบ้านหมุน การเสียการทรงตัว    
 
#2
 ทัวร์ซีอาน พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์ซีอาน ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ซีอาน เรามีอาหารและของว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน เราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#3
ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว พาเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาย่อมเยา ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว มีไกด์ดูแล ที่พัก โรงแรม ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำปรึกษา ทัวร์ญี่ปุ่นส่วนตัว ปี2566 -2567
#4
Effective Coaching การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นถึงความสำคัญของการสอนงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อองค์กร2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และวิเคราะห์ "ลูกน้องรายบุคคล" เพื่อปรับใช้วิธีการในการลดช่องว่างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องจนสามารถ เข้าใจ เข้าถึง ลูกน้องแต่ละคนได้3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิควิธีการสอนงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อการบรรยายและ Workshop1. การสอนงานให้มีประสิทธิภาพ - คืออะไรและสำคัญอย่างไร2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอนงาน
 • หัวหน้างาน (Coach)
 • ลูกน้อง (Coachee)
 • องค์กร (Sponsor)
3. เป้าหมายในการสอนงาน...เข็มทิศสู่ความสำเร็จ
 • ปรับ Attitude และ Mindset
 • เพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน (Competency)
 • พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน (Behaviors and Performance)
4. ความเข้าใจเรื่อง "ลูกน้องรายบุคคล" เพื่อประโยชน์ในการสอนงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • สังเกตพฤติกรรมการทำงาน
 • วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาบนพื้นฐาน Competency
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs
5. กระบวนการการสอนงานอย่างเป็นระบบ
 • ก่อนการสอนงาน – การวิเคราะห์และวางแผน
 • ขณะสอนงาน – ลงมือสอนงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย
 • หลังการสอนงาน – ติดตาม ประเมินผล พัฒนาการสอนงานและลูกน้องให้ดีขึ้นต่อเนื่อง
6. ก่อนการสอนงาน - การวิเคราะห์และวางแผน
 • วิเคราะห์ปัญหาของลูกน้อง (Gap Analysis)
 • วิเคราะห์พฤติกรรมและขีดความสามารถของลูกน้อง
 • วางแผนการสอนงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของลูกน้อง
7. กิจกรรม Workshop: วิเคราะห์ลูกน้องเพื่อวางแผนสอนงานให้ได้ตามเป้าหมาย 8. ขณะสอนงาน – ลงมือสอนงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย
 • เกริ่นนำ - ทลายกำแพง เข้าใจ เข้าถึงลูกน้อง (Building Rapport)
 • เข้าเรื่อง - วิธีการทำงาน หรือ พฤติกรรมส่วนตัว
 • สรุป – ตรวจสอบความเข้าใจและทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อติดตามผล (Commitment)
9. กิจกรรม Role Play: ฝึกปฏิบัติสอนงานลูกน้องให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย10. ทักษะสำคัญสำหรับ Coach ผู้สอนงาน
 • การสื่อสาร - การฟัง การพูด การแสดงออก
 • การสังเกตและการวิเคราะห์
 • การจูงใจ
 • การควบคุมอารมณ์
11. หลังการสอนงาน – ติดตาม ประเมินผล และการให้ Feedback12. เทคนิคการให้ Feedback ลูกน้องอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)
 • Positive Feedback
 • Corrective Feedback
 • On the Spot Feedback
13. กิจกรรม Role Play: ฝึกปฏิบัติการให้ Feedback ลูกน้องอย่างสร้างสรรค์14. จิตวิทยาการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้อง15. สรุป คำถามและคำตอบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธารอดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดบริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนีจากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 กันยายน 2567  09.00 – 16.00 น. ** ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#5
  ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเหมา พาเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาย่อมเยา ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเหมา มีไกด์ดูแล บ้านพัก รีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเหมา สบายสะบาย ของกินอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่นกรุ๊ปเหมา ปี2566 -2567  
#6
  รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 จัดทัวร์ดูงานต่างประเทศ รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#7
  ทัวร์เกาหลี อิสระ เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์เกาหลี อิสระ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์เกาหลี อิสระ เรามีอาหารรวมทั้งของว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์เกาหลี อิสระ เราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#8
  ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว พาเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาประหยัด ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว มีไกด์ดูแล ที่พัก อพาร์เม้นท์ ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ปี2566 -2567  
#9
  รีวิวทัวร์ญี่ปุ่น นำทาง เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด รีวิวทัวร์ญี่ปุ่น มีไกด์ดูแล ที่พัก บังกะโล รีวิวทัวร์ญี่ปุ่น สบายสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ รีวิวทัวร์ญี่ปุ่น ปี2566 -2567  
#10
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนามฮอยอัน พาเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาย่อมเยา แพ็กเกจทัวร์เวียดนามฮอยอัน มีไกด์ดูแล ที่พัก อพาร์เม้นท์ แพ็กเกจทัวร์เวียดนามฮอยอัน สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ แพ็กเกจทัวร์เวียดนามฮอยอัน ปี2566 -2567  
#11

พิมพ์แคตตาล็อก
งานพิมพ์แคตตาล็อกโดยความเป็นจริงแล้วตามความหมายที่ถูกต้อง เป็นงานพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นเล่มหรือเอกสารเย็บเล่มที่
ต้องมีบทนำ สารบาญ รายละเอียดโดยไม่มีความแตกต่างจากหนังสือฉบับย่อหนึ่งเล่ม แม้กระนั้นถ้าว่าในตอนนี้สิ่งพิมพ์แคตตาล็อกได้มีการ
เปลี่ยนความหมายไปเป็นการตามรูปแบบของการใช้แรงงาน ซึ่งความหมายแปลงเป็นงานพิมพ์ที่แสดงรายละเอียด
ของสินค้าโดยจะมีรูปภาพประกอบแล้วก็อาจจะมีคำบรรยายหรือข้อเสนอแนะสินค้ากำกับไว้ ซึ่งเดี๋ยวนี้แปลงเป็นว่าสิ่ง
พิมพ์แคตตาล็อกไม่จำเป็นที่ต้องเป็นรูปเล่มหรือควรจะมีส่วนประกอบอย่างบทนำและสารบัญก็ได้ โดยที่นิยมมากมายในปัจจุบัน
ก็คืองานพิมพ์แคตตาล็อกต้นแบบแผ่นพับ ฯลฯ
ลักษณะของแคตตาล็อกที่ถูกต้องหมายถึงสิ่งพิมพ์โฆษณาประเภทการแสดงระเอียดรายการที่สินค้าที่ผู้จัดทำ
ต้องการนำเสนอ โดยจะมีรูปประกอบผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้าและก็รายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการแบ่งประเภทเป็นกรุ๊ป
ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อจ่ายต่อการจำแนกประเภท โดยจะมีการทำสารบาญเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ทั้งหมดเอกสารทั้งหมดทั้งปวงจะถูก
ทำเป็นแบบรูปเล่มคล้ายกับวารสาร โดยจุดมุ่งหมายด้านการใช้งานของการพิมพ์แคตตาล็อกนั้นเฉพาะเจาะจงชัดแจ้งใน
ด้านรายละเอียด แตกต่างจากงานเอกสารประชาสัมพันธ์จำพวกอื่นๆที่คนจัดทำต้องการจะใส่เนื้อหาชนิดไหนลงในงานพิมพ์ก็ได้ แม้กระนั้นสำหรับ
สิ่งพิมพ์นี้ถ้าหากเมื่อคนกล่าวถึงงานพิมพ์แคตตาล็อก ในความคิดทุกคนควรต้องนึกภาพเอกสารที่มีรูปผลิตภัณฑ์และก็เนื้อหาในทันที
แม้กระนั้นเพราะการพิมพ์แคตตาล็อกเป็นแบบรูปเล่มนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากรวมถึงมีความหนารวมทั้งขนาดใหญ่
จึงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานจำพวกการแจกจ่ายแบบทั่วไปตามถนน จึงทำให้มีการทำแผ่นพับที่กำหนดจำพวกเจาะจงรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ แล้วก็ทำให้คนธรรมดาทั่วไปเรียกแผ่นพับกลุ่มนี้ว่าแคตตาล็อกกันอย่างล้นหลามซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องตามวิธีการใช้งานควรจะเรียก
เป็นแผ่นพับมากยิ่งกว่า สำหรับในการพิมพ์แคตตาล็อกนั้นคนจัดทำจะต้องจัดรูปแบบการดำเนินเรื่อง องค์ประกอบรายละเอียด พวก และจำนวน
หน้า รวมทั้งจำนวนเล่มที่จะต้องผลิต เนื่องจากการรูปแบบการพิมพ์ไม่มีความต่างจากหนังสือด้วยเหตุว่าจำนวนเล่มจำเป็นต้องมากในระดับหนึ่งเพื่อ
คุ้มกับต้นทุนสำหรับเพื่อการทำแม่พิมพ์จำนวนไม่ใช่น้อย
ขนาดของสิ่งพิมพ์แคตตาล็อกโดยปกติควรจะใช้ขนาดโดยประมาณ A4 , A5 ,A6 หรือบางทีก็อาจจะใหญ่หรือเล็กกว่าสัก
เล็กน้อย ด้วยเหตุว่าถ้าขนาดที่แปลกเหลือเกินบางทีอาจจะต้องเสียค่าแผ่นพิมพ์เพิ่มเติมอีก การเลือกใช้กระดาษก็ชอบเป็นกระดาษปอนด์หรือ
อาร์ตมัน แม้กระนั้นที่ต้องใคร่ครวญเรื่องความสวยงามเป็นพิเศษนั่นเป็น ปกของแคตตาล็อก โดยมักจะใช้กระดาษที่มีความดกกว่า
ภายใน ได้แก่ อาร์ตการ์ด ฯลฯ ทั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการตกแต่งพิเศษจำพวก Spot UV หรือ ปั๊มนูน ส่วนสุดท้ายการเข้าเล่มจะ
เป็นแบบเย็บมุงหลังคา หรือการไสสันทากาว แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความหนาของรูปเล่มอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องด้วยพิมพ์แคตตาล็อกนั้นมีค่าใช้จ่ายที่มากก็เลยไม่นิยมใช้เป็นสื่อโฆษณาที่ใช้แจกพร่ำเพรื่อและไม่เหมาะกับ
กลุ่มลูกค้าทั่วไป จะต้องใช้สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ความสนใจจริงๆแล้วก็ได้โอกาสบริโภคแค่นั้น ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มลูกค้าเดิมที่มีในฐานข้อมูล
ก็อาจจะใช้การจัดส่งผ่านไปรษณีย์ให้ลูกค้าโดยตรง หรือบางครั้งอาจจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาถามไถ่ถึงสินค้าของท่านหรือเข้ามาในส่วน
ของร้านค้าท่านแล้ว ได้แก่ ลูกค้ามาเดินชมรถยนต์ในโชว์รูมรถยนต์ ต้องแจกแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดอื่นๆให้ประกอบกิจการ
ตัดสินใจเพื่อสร้างความตรึงใจให้ลูกค้า ท้ายที่สุดการพิมพ์แคตตาล็อกควรจะมีการวางแผนและก็พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็น
อย่างยอดเยี่ยมเสียทุกครั้งก่อนจะมีการทำ
Tags : พิมพ์แคตตาล็อก วารสาร
#12
  แพคเกจฮ่องกง พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 แพคเกจฮ่องกง ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แพคเกจฮ่องกง พวกเรามีของกินรวมทั้งอาหารหวานตลอดการเดินทาง แพคเกจฮ่องกง เราจัดกรุ๊ปเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#13
  ทัวร์ไหหลำ เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์ไหหลำ ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ไหหลำ พวกเรามีอาหารรวมทั้งของหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ไหหลำ เราจัดกรุ๊ปเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#14
  ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว จัดทัวร์ศึกษางานเมืองนอก รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โดยทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#15
  ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา เรามีอาหารและก็อาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง สิบสองปันนา พวกเราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#16
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน จัดทัวร์ดูงานต่างถิ่น รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน รับจัดกลุ่มเหมา จัดกลุ่มส่วนตัวในประทศ แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม5วัน4คืน โดยทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#17
  ทัวร์ญี่ปุ่น-กรุ๊ปบริษัท จัดทัวร์ศึกษางานต่างถิ่น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ญี่ปุ่น-กรุ๊ปบริษัท รับจัดกลุ่มเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์ญี่ปุ่น-กรุ๊ปบริษัท โดยทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#18
  ทัวร์เกาหลี โซล จัดทัวร์ดูงานต่างถิ่น รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์เกาหลี โซล รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์เกาหลี โซล โดยคณะทำงานผู้ชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#19
  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2567 จัดทัวร์ดูงานต่างประเทศ รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2567 รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2567 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#20